Jaarlijkse indexering

Voor 2020 heeft InfraSec B.V. de indexering voor servicecontracten voorlopig vastgesteld op 2,90 %. Dit percentage is een gemiddelde van de CBS indexcijfers 01-93 Totaal sbi en 26-28 Metaal/elektrotechnische industrie.
Via onderstaande link kunt u direct via de website van het CBS de opbouw van bovengenoemde indexcijfers terugvinden.

                                                                                                        BEKIJK DE INDEXCIJFERS DOOR HIEROP TE KLIKKEN 

De indexcijfers van enkele meldkamer waarop clienten kunnen zijn aangesloten hebben we als bijlage op onze site toegevoegd t.w.: (klik op de naam meldkamer)