Beheer en onderhoud

                         Meten is weten

TN_Logo lid van TN CMYK (S)
InstallQlogo-300×176

Meten is weten.

InfraSec Beheer & Onderhoud is actief als technisch beheerder van niet productiegebonden gebouwtechnische installaties in alle sectoren. Het beheer omvat zowel de werktuigbouwkundige als de electrotechnische tak van de diverse installatieonderdelen.

InfraSec Installatiebeheer streeft ernaar om met haar klanten contracten met een resultaatsovereenkomst aan te gaan.
Hierdoor krijgen onze klanten de mogelijkheid zich te focussen op hun core-business.

InfraSec Installatiebeheer garandeert dat de meest optimale werk- en comfortomstandigheden binnen het gebouw bereikt en gewaarborgd worden.

Ons dienstenpakket biedt een breed scala van mogelijke opties/diensten die vanzelfsprekend geheel worden aangepast aan de wensen en specifieke behoeften van enerzijds de installaties en anderzijds de specifieke eisen van elke klant.

install

Laagspanningsinspecties conform NEN3140, Scope 8 of Scope 10.

Volgens de NEN 3140 moeten bestaande elektrische installaties regelmatig worden geïnspecteerd, waarbij moet worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht waren bij de oorspronkelijke aanleg van de installatie.

Scios Scope 8 en Scope 10 zijn naast de standaard NEN 3140 installatiekeuring de momenteel veel voorkomende vorm van installatietest en waardigheidsonderzoek.
Belangrijk is dat de inspectie wordt uitgevoerd door InfraSec B.V. zelf waarin een ruime ervaring aanwezig is.

In samenwerking met de Arbeidsinspectie en het Ministerie van Sociale zakenheeft  Installatie Nederland een keuringsdocument opgesteld, specifiek voor het inspecteren van elektrische installaties.
Door de inspectie te laten uitvoeren door een certificaathouder bent u verzekerd van een onafhankelijke en deskundige uitvoering.

De tijd tussen twee inspecties is volgens de huidige norm NEN 3140 afhankelijk van een aantal factoren. Het is de taak van de installatieverantwoordelijke om het volgende te bepalen en vast te leggen:

 • De te inspecteren installaties of delen ervan;
 • De uit te voeren inspecties;
 • De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties;
 • De representatieve steekproef.

Wat dit laatste punt betreft het volgende:

Bij de periodieke inspecties wordt in de richtlijnen, die bij de norm behoren, aangegeven dat in een aantal gevallen steekproefsgewijs mag worden geïnspecteerd.

Er moet dan aan de volgende eisen zijn voldaan:
De steekproef moet worden genomen uit een partij materieel van hetzelfde type, de partij moet dezelfde afmetingen of samenstelling hebben, op dezelfde wijze worden toegepast en in dezelfde tijd en onder dezelfde omstandigheden zijn gemonteerd.

Uit deze eis blijkt duidelijk dat verplaatsbare elektrische toestellen en dergelijke vrijwel nooit op dezelfde wijze of onder dezelfde omstandigheden worden gebruikt. Steekproeven kunnen wel worden getrokken bij bijvoorbeeld verlichtingsarmaturen in een systeemplafond, wandcontactdozen voor algemeen gebruik, enkelpolige schakelaars en in sommige gevallen PC’s in grote kantoren.

Opgemerkt moet worden dat de regels zoals deze in de toelichting cq. richtlijnen zijn opgenomen niet tot de normtekst behoren en daardoor geen wettelijke basis hebben. Ze kunnen alleen als een mogelijke goede werkwijze worden beschouwd.

Onderhoud BMI

Ook het onderhoud van uw brandmeldinstallatie behoort tot het takenpakket van InfraSec B.V. Het gaat hierbij o.a. om het uitwendig schoonmaken van de apparatuur. Dit natuurlijk volgens de voorschriften van de fabrikant van uw brandmeldinstallatie.

InfraSec B.V. voert deze onderhoudswerkzaamheden zeer nauwkeurig uit volgens de NEN 2654-1 norm.
Ook kleine reparaties worden hierbij direct meegenomen. U kunt daarbij denken aan het vervangen van indicatielampjes of kapotte raampjes van handbrandmelders.

Het (preventieve) onderhoud is gericht op het voorkomen van loze meldingen en aldus het besparen van onnodige kosten. Maar het voornaamste blijft natuurlijk uw brandveiligheid, die van uw medewerkers en bezoekers. Brandveiligheid is onze zorg.

Brandtest BMI

Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat de eigenaar van een brandmeldinstallatie (BMI) wettelijk verplicht is deze jaarlijks te laten onderhouden door een erkend branddetectiebedrijf. Maar weet u ook dat de gebruiker de installatie maandelijks moet inspecteren volgens NEN 2654-1

Onze ervaring is dat bedrijven deze maandelijkse controle (brandtest BMI) niet consequent uitvoeren. Dit kan komen door bijvoorbeeld het ontbreken van kennis, door ziekte, vakantie of simpelweg door het te vergeten.  Het gevolg is echter wel dat het aantal ongewenste meldingen (met de daaraan gekoppelde kosten) onnodig toeneemt.

Als het bovenstaande voor u herkenbaar is, schakel dan InfraSec B.V. in om u ook op dit gebied te ontzorgen.

Onderhoud A/V-installatie

Ook voor het onderhoud van al uw audio- en/of video-apparatuur bent u bij InfraSec B.V. aan het juiste adres. Niets is zo vervelend als wanneer bij de voorbereidingen van een presentatie uw apparatuur blijkt te haperen.

Met een onderhoudscontract van InfraSec B.V. houdt u uw apparatuur altijd in een optimale conditie.

Wij onderhouden o.a. uw:

 • Versterker(s)
 • Luidsprekers
 • Monitoren
 • Microfoons
 • Videoschermen, enz.

Onderhoud alarmsystemen

Na het aanschaffen van een professioneel alarmsysteem wilt u natuurlijk dat dit systeem goed blijft functioneren.
Niet alleen om ongewenste meldingen te voorkomen, maar ook om te blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld door de verzekering en/of overheid.

Wij raden u dan ook aan om hiervoor een onderhoudscontract af te sluiten. Zo kunt u er altijd van op aan dat uw alarminstallatie goed functioneert en aan alle gestelde normen voldoet. InfraSec B.V. neemt u deze zorg graag uit handen, wij kunnen u daarop een zeer scherp vrijblijvend aanbod doen.

Neem gerust geheel  contact met ons op en informeer naar intresante mogelijkheden.

Onderhoud Camerabewakingssystemen

Naast het leveren en installeren van camerasystemen verzorgt InfraSec B.V. ook het onderhoud op deze camerasystemen. Ondanks dat camerasystemen doorgaans niet heel veel onderhoud nodig hebben, is het wel afhankelijk van de opstelling binnen en of buiten en de omstandigheden waar deze camera’s hangen wel wijs om deze jaarlijks schoon te maken en opnieuw te projecteren. Daarnaast is het nodig om de jaarlijkse update’s op de systemen te laten plaatsvinden, in het bijzonder wanneer u gekozen heeft voor een Video Managementsysteem (VMS), welke het opslagmedium een cloudomgeving met een server betreft. Deze bestaand voornamelijk uit een software platform die de nodige window’s of specifieke update’s nodig heeft.

Wij raden u aan om hiervoor een onderhoudscontract en of servicecontract voor af te sluiten.

Zo kunt u er altijd van op aan dat uw camerasysteem goed functioneerd en aan alle gestelde normen voldoen.

InfraSec B.V. neemt u deze zorg graag uit handen.

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

Referenties

construction-28

Werf Charlois Gemeentewerken Rotterdam

 • Compleet brandontruimingsysteem
 • Inbraak alarmsysteem
 • Maandelijkse testen door erkend OP
construction-28

Parking Europoint123 Rotterdam

 • 32 Beveiligingscamera’s
 • 32-kanaals HDR
 • Online viewing in portiersloge (via internet)
construction-28

Werf Charlois Gemeentewerken Rotterdam

 • Compleet datasysteem met 500 componenten
 • Glasvezelverbindingen
 • Camerabewaking
 • Alarminstallatie
 • Overval- en paniekalarmering
construction-28

Coolblue Eindhoven + Groningen

 • Compleet datasysteem
 • Elektrotechnische installatie
 • Alarmsysteem
construction-28

Essalam Moskee Rotterdam-Zuid

 • Complete elektrotechnische installatie en verdeelinrichting
 • Compleet gecertificeerd branddetectiesysteem
 • Compleet audio presentatiesysteem 100V