HVAC

Heating Ventilation en Airconditioning (HVAC) installaties

install

Industriële vrije en of DX koelingen

Het wordt steeds belangrijker om de luchtbehandeling binnen uw gebouw(en)  goed geregeld te hebben.

In het kader van totaal concept krijgt Infrasec B.V. steeds meer te maken met de levering en uitvoering daartoe.

Binnen een legio van fabrikanten in  direct expansie en luchtbehandelingsapparatuur heeft Infrasec B.V. te samen met de juiste interne kennis en kunde de capaciteit een juiste klimaatbeheersing in uw bedrijfsproces te regelen.

Vanaf de de opname van het gebouw, de inhoudelijkheid op het gebruik van het gebouw de warmtelasten van de aanwezige warmtebronnen in het gebouw tot het leveren van VABI berekeningen en de uitvoering volgens betreffende gevraagde Luka norm, is het mogelijk om tot een kwalitatieve en constructieve klimaatbeheersing  te komen. 

Normering

Alle leveringen en installaties door InfraSec B.V. voldoen aan de daaraan gestelde NEN- en EN-normen. Normen zijn afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen.

NEN beheert en publiceert de voor Nederland geldende normen op zeer uiteenlopende gebieden. Er bestaan ruim 1500 specifiek Nederlandse normen en er zijn er nog veel meer geldig in Nederland omdat ze bijvoorbeeld vanuit Europa komen (NEN-EN) of op wereldschaal geldig zijn (ISO).

In diverse wetten wordt verwezen naar NEN-normen. Als betrouwbaar partner kunt u ervan op aan dat InfraSec B.V. alle voor haar belangrijke normen in huis heeft.

Wat betreft deze bedrijfstak conformeren we ons veelal aan de Stek voorwaarden en uitvoeringsregels volgens Luka normen. De klimaatberekeningen ten behoeve van de totale omstandigheden voor en na de installatie gaan veelal in VABI calculaties