KORT PRAKTIJK LEREN

Verkort praktijk leren, een manier op snelle zij instroming

en technische integratie van statushouders

‌stallatie oefening elektrotechniek
sbb-erkend-leerbedrijf-header

Verkort praktijk leren voor zij instroming wordt steeds belangrijker in onze maatschappij en wel om die reden dat we een sterk te kort hebben op mensen in de operationele technische productie. (handjes) Statushouders die momenteel ruim aanwezig zijn kunnen ons hierin enorm helpen.

Infrasec BV heeft diverse verkorte praktijk opleiding gericht op zij instroming in de ontwikkeling. De cursussen zijn geschikt voor mensen uit Nederland maar in het bijzonder ook voor statushouders die zich hier serieus willen vestigen en in Nederland snel aan de slag willen gaan. Het creëert de mogelijkheid om mensen voor te bereiden op productiviteit in de sectoren waar nu een groot te kort aan medewerkers zijn. Door de mensen op een effectieve manier gericht in een deel van de vak richting binnen Nederlandse normen en maatstaven op te leiden, spelen we in op de te korten en even eens op de diverse maatschappelijke en sociale problematieken.                Het mes snijd dus aan vele kanten

Er zijn cursussen gericht op basis Elektrotechniek conform NEN1010 en NEN 3140, waaronder verschillende onderdelen aan de orde komen. Er wordt een basis gelegd in kabelsystemen, buissystemen, gootsystemen, thuisbatterijen, laagspanningssystemen, zonnepaneelinstallaties.

Bouwkundig wordt er eveneens opgeleid b.v. in het isoleren van woonhuizen, dat kan voor vanuit de binnenzijde, of voor vanuit de buitenzijde, het renoveren/vervangen van pannendaken, platte daken, plaatsen van kunststof kozijnen, plaatsen van wanden d.m.v. stokkenwand of metalstuck systemen, afwerking met gipsplaten o.g.w.

Momenteel zijn er diverse instroomcursussen in ontwikkeling, vraag hiervoor naar verdere informatie en prijzen via ons reactieformulier. 

Opleidingen lopen bij InfraSec B.V. synchroon aan de gestelde NEN en EN normen in deze bedrijfstak, onze gereedschappen, meetapparatuur en toegepaste materialen voldoen eveneens onze binnenlandse NEN normen.

NEN beheert en publiceert de voor Nederland geldende normen op zeer uiteenlopende gebieden. Er bestaan ruim 1500 specifiek Nederlandse normen en er zijn er nog veel meer geldig in Nederland omdat ze bijvoorbeeld vanuit Europa komen (NEN-EN) of op wereldschaal geldig zijn (ISO).

In diverse wetten wordt verwezen naar NEN-normen. Als betrouwbaar partner kunt u ervan op aan dat InfraSec B.V. alle voor haar belangrijke normen in huis heeft.

Wat betreft luchtbehandeling en airconditioning conformeren we ons veelal aan de Stek voorwaarden en uitvoeringsregels volgens Luka normen. De klimaatberekeningen ten behoeve van de totale omstandigheden voor en na de installatie gaan veelal in VABI calculaties.

Specifieke opleidingen zoals Alarminstallatie’s Camerasystemen, Datacommunicatie, Brandmeldsystemen zijn eveneens onderdelen die wij in cursusvormen kunnen opleiden, ook hierin kan dit in een aantrekkelijk programma worden meegenomen.

Na onze opleidingen worden er bij het behalen van een voldoende resultaat een certificaat van deelname overhandigd, hiermee kan de betrokken persoon aantonen dat er een basis ervaring aanwezig is en deze de mogelijkheid biedt om zich verder in de specifieke branche te ontwikkelen. Het is aan de ambitie van deze persoon om daar in een carrière op te bouwen.